ОБЩИ УСЛОВИЯ   Настоящите Общи условия регламентират ползването на мобилното приложение „Градски транспорт Бургас” (англ.ез.-“Public Transport Burgas”), наричано по-долу само „Приложението“ или „Мобилното приложение“, , което предоставя на потребителите си информация за възможностите за планиране на пътуване с използване на предоставяните транспортни услуги от Бургасбус, получаване на информация за движението на превозните средства в реално време и закупуване на електронни продукти за пътуване.
Получаване на транспортна услуга „обществен превоз на пътници” Мобилното приложение Ви предоставя възможността да заплатите цената на транспортната услуга „обществен превоз на пътници”. Услугата се предоставя от „БургасБус” ЕООД и се реализира в рамките на община Бургас, по предварително обявените от Дружеството транспортни линии. Заплащането на цената на транспортната услуга става чрез пластик карта, в която са заредени електронни продукти и/или електронно портмоне, с която валидирате своето пътуване, качвайки се в превозното средство или чрез закупуване през мобилното приложение на пакети електронни билети за времеви пътувания и зареждане на електронно портмоне. С конкретните видове билети и абонаменти, техните цени и срокове на валидност можете да се запознаете от мобилното приложение.Важно! Поради нормативни ограничения на този етап могат да бъдат зареждани само карти от тип “Общ профил”. За да предостави информация за възможностите за ползване на градски транспорт в Бургас, приложението използва данни от уеб система, която е един от компонентите на системата за информация в реално време за пътниците в градския транспорт. Мобилното приложение е собственост на Наименование и правна форма: “ТЕЛЕЛИНК СИТИ” ЕООД, ЕИК: 205809328, Регистрирано по ЗДДС, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. Панорама София, 6, Бизнес Център Ричхил, бл. блок Б, ет. 2 Представляващ: Мирослав Кацаров, Тел.: +359 29704040 e-mail: [email protected] Регистрирано по ЗДДС „Телелинк Сити” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон. Дружеството използва мобилното приложение „Градски транспорт Бургас” като част от основната си дейност. Приложението е създадено с цел предоставяне на информация и възможност за закупуване на електронни продукти за ползване на услугата „обществен превоз на пътници“, предоставяна от „Бургасбус“ ЕООД, за което двете дружества имат сключен договор.  
Кое IT – дружество поддържа мобилното приложение? Мобилното приложение е създадено и се поддържа в техническа изправност от „Телелинк Сити” ЕООД, ЕИК: 205809328, адрес: гр. София, район „Витоша”, в.з. „Малинова долина”, ул. „Панорама София №6”, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет.2.  
Кой е потребител на мобилното приложение? Потребителят може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице, което е инсталирало мобилното приложение на притежавано от него мобилно устройство. Общи положения С инсталирането и използването на Приложението Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. В случай, че сте физическо лице, молим да имате предвид, че Приложението е предназначено за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. „Телелинк Сити” ЕООД не носи отговорност в случай, че приложението се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да се възползвате от услугите на „Телелинк Сити” ЕООД, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.   „Телелинк Сити” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Мобилното приложение. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени, общите условия ще Ви бъдат предоставени по подходящ изричен начин.   Всички извършени от Ваша страна активни действия в мобилното приложение и в магазина за приложения – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обвързват.   Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Мобилното приложение се съхраняват и обработват от „Бургасбус” ЕООД, което е администратор на лични данни. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни, приети от „Бургасбус” ЕООД и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.  
Как да инсталирате мобилното приложение? Мобилното приложение е безплатно и може да се бъде използвано само след инсталирането му на Вашето екранно мобилно устройство /смарт телефон или таблет/. Приложението се инсталира след натискане на бутона Инсталирай/Install в посетения от Вас магазин за приложения. Поддържани операционни системи Към настоящия момент се поддържат следните операционни системи, чрез които може да изтеглите, инсталирате и ползвате мобилното приложение: iOS 10+ Android 6+   Как да получите информация от транспортната система на община Бургас? Приложението не изисква регистрация, ако го използвате само за да получите информация за градски транспорт в Бургас. Информация може да получите посредством менюто „Открий” в мобилното приложение. За целта трябва да попълните полето „Къде отиваш?”. Изисква се попълване на отправна точка и желана дестинация. Попълването на желаната дестинация става ръчно, докато попълването на отправна точка може да стане ръчно или автоматично, чрез натискане на бутона „Твоето местоположение”. В последният случай системата автоматично ще засече Вашата локация. Важно! Вашето устройство трябва да има включена функция GPS местоположение, за да може да използвате бутона „Твоето местоположение”. В противен случай няма да можем да намерим местоположението Ви или намерението местоположение ще бъде неточно.   След попълване на необходимата информация, ще получите данни за автобусите, които предстои да пристигнат на най – близката до Вас спирка. С кликане/натискане на информацията за преминаващ автобус се отваря карта на града в приложението „Гугъл Мапс” (Google Maps), както и се появява малък прозорец, в който Ви се предоставя опцията “Купете си билет”. Чрез кликане/натискане на бутона „Купете си билет” ще бъдете отправени към менюто за зареждане на карти.  
Данни за движението на превозните средства Данните за автобусните и тролейбусните линии, тяхното разписание и актуалните промени в движението на превозните средства се получават от системата, за която Ви уведомихме в началото на настоящия документ. „Телелинк Сити” ЕООД не отговаря за поддържането на системата и не поема никакви гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от системата, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на „Бургасбус” ЕООД или да се обърнете към юридическото лице, което я поддържа – Консорциум „Телелинк Смарт Транспорт”. Данни за разстоянието от посочени от Вас точка до спирки на градския транспорт Приложението използва услугите на Google Maps, които включват картата на Община Бургас, посочените в нея разстояния и изчисленото време, необходимо на пешеходец за достигане от/до определена спирка на градския транспорт. В тази връзка, „Телелинк Сити” ЕООД не отговаря за посочената информация на картата и не поема гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от Google Maps, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на Google Maps, както и да се обърнете към Google Inc.  
Ползване на услуга „обществен превоз на пътници” Това може да се извърши при налична карта и безкартово чрез генериран QR код на мобилния телефон. Зареждане на налична карта за пътуване Мобилното приложение Ви предоставя възможността да заредите надлежно издадена карта от каса или автомат за превозни документи на „Бургасбус“ ЕООД. В момента чрез приложението могат да се зареждат само карти „Общ профил” (тъмносин цвят). Безкартово зареждане на електронни билети От екран „Билети“ можете да закупите  електронни билети в пакети от 30 или 50 времеви пътувания и да заредите пари в своя електронен портфейл.  След натискане на „+“ над „Купете билет“ избирате вида на билета или пакета от билети, който искате да си закупите. След избирането му, ако не сте се регистрирали в приложението, ще трябва да го направите чрез Email, Google, AppleID или Facebook акаунта си. След избирането на един от тях ще трябва да въведете и данните от банковата си карта. Плащането се извършва през външна сигурна и сертифицирана (PCI) услуга. За заплащането следва да въведете данните си в разплащателната система, с която си партнираме – „PayU SA” /ПейЮ СА/, Опера Център 2, ул. Д.р Нилокае Стайковици № 2, ет.6, Сектор 5, Букурещ, Румъния, www.payu.ro. Тези данни се получават само от „PayU SA” и ние нямаме достъп до тях. Молим да се запознаете с правилата на работа и политиките за защита на лични данни на „PayU SA”. Сключване на договора за транспортна услуга – с натискането на бутона „Pay” поръчката е завършена и договорът за транспортна услуга „обществен превоз на пътници” е сключен. От този момент нататък не можете да правите промени в поръчания от Вас продукт. Считано от натискане на бутона „Pay” Вие имате право да получите заплатената от Вас транспортна услуга от „Телелинк Сити” ЕООД, а „Телелинк Сити” ЕООД има право да получи цената на услугата. Важно! Закупените от Вас продукти не се съхраняват на мобилното Ви устройство, а във Вашия профил, който сте регистрирали.  
Информация за цените  
 1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателната система, посочена в Мобилното приложение. Тази система гарантира Вашата сигурност.
 2. Актуалните цени за всеки един вид електронен продукт са публикувани в Мобилното приложение и на сайта на „Бургасбус” ЕООД. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. Потребителят не дължи допълнителни такси за осъществените електронни трансакции/плащания на суми.
 3. Какво трябва да направя, за да пътувам с валиден билет? За да пътувате трябва да активирате билет от вече закупен електронен продукт. Това става чрез сканиране QR кода на закупения пакет пътувания или зареденото електронно портмоне или чрез валидиране на своята пластик карта на валидатора. Електронният билет е валиден в превозното средство, в което е станала валидацията/активирането на билета и имате право на прекачване в рамките на 45 минути.   Условия за използване на мобилното приложение и получаване на услуги от „Телелинк Сити” ЕООД  
  1. „Телелинк Сити” ЕООД предприема всички разумни и нормално очаквани мерки за безпроблемната работа на мобилното приложение, както и за връзката между мобилното приложение и Google Maps.
  2. Въпреки гореизложеното, „Телелинк Сити” ЕООД не може да гарантира безпроблемното функциониране на приложението и външните му връзки. В този смисъл, „Телелинк Сити” ЕООД не поема отговорност, в случай, че не можете да осъществите достъп до приложението или определен вид услуга в него, както и в случай, че получената през приложението информация се окаже неточна и неактуална. Услугите в мобилното приложение Ви се предоставят във вида, в който са и „Телелинк Сити” ЕООД не носи отговорност, в случай, че те не отговарят на Вашите нужди.
  3. „Телелинк Сити” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.
  4. „Телелинк Сити” ЕООД не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на „Телелинк Сити” ЕООД, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.
  5. Използването на Мобилното ни приложение е свързано с инсталиране на софтуер на Вашето устройство. „Телелинк Сити” ЕООД има право периодично да актуализира този софтуер, за да Ви предостави актуални услуги. Имате право да възразите срещу актуализациите или да ги изключите ръчно от Вашия софтуер. В този „Телелинк Сити” ЕООД не гарантира, че Приложението ще работи нормално и не носи отговорност за вредите, които могат да настъпят за Вас от проблеми с достъпа до Приложението или получаването на неактуална информация.
  6. „Телелинк Сити” ЕООД си запазва правото да не се ангажира с поддръжката на устройства или операционни системи с пазарен дял под 3% според статистиката базирана на и публикувана в https://gs.statcounter.com/.
  Авторско и други права на интелектуална собственост  
  1. Всички логa, графични материали, дизайни, бази от данни, изображения и други обекти, визуализирани и достъпни от Мобилното приложение са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на тези обекти без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.
  2. Компютърният код (програма), представляващ Мобилното приложение и всички компоненти и връзки, са обект на авторско право. Всякаква манипулация на кода, копирането му, използването му по непредвиден за неговата цел начин, включително внедряването му в други програми и разпространението му представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. При съмнение за такова нарушение, извършено от Вас или във Ваша полза, „Телелинк Сити” ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, както и да прекрати договора за предоставяне на транспортна услуга, като задържи цената на билета/абонамента като неустойка. Във всички случаи „Телелинк Сити” ЕООД и има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
  3. Забранява се и копирането, внедряването, разпространението и използването по друг начин на логото и дизайна на мобилното приложение. Използването им става само след разрешение на „Телелинк Сити” ЕООД.
    Прекратяване:
  1. „Телелинк Сити” ЕООД има право да прекрати Споразумението между него и Вас за използване на Мобилното приложение и Билетите/абонаментите, както и незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, в случай, че извършите нарушение на което и да било от задълженията Ви, описани в настоящите общи условия. „Телелинк Сити” ЕООД има право да задържи цената на закупените продукти като неустойка. Във всички случаи „Телелинк Сити” ЕООД има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
  2. Вие имате право по всяко време да деинсталирате мобилното приложение. В този случай цената на заплатените билети/абонаменти не се възстановява. Цената на билетите/абонаментите може да Ви бъде възстановена само при виновно неизпълнение на задълженията на „Телелинк Сити” ЕООД .
    Други
  1. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия недействителната клауза не се прилага. В този случай всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.
  2. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат условията за превоз на пътници на Дружеството.
    Неразделна част от тези общи условия са Общи условия са Политиките за защита на личните данни, приети от „Телелинк Сити” ЕООД.   Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, можете да получите от самото мобилно приложение.